Regler & villkor i korthet Regler och villkor

Den här webbplatsen innehåller dessa villkor. Läs dessa villkor noggrant innan du beställer några produkter från oss. Du kommer att godkänna dessa villkor genom att du godkänner denna beställning. 

Genom att placera en beställning, garanterar du att du är minst 25 år gammal och accepterar dessa villkor som ska gälla för alla beställningar som beställs från Handpicked Wines Sweden AB och leverans av produkter. Handpicked Wines försäljning och leverans av produkter. Ingen av dessa villkor påverkar dina lagstadgade rättigheter. Inga andra villkor eller ändringar av regler och villkor ska vara bindande och måste avtalas skriftligen och undertecknas av oss.


Personlig information som 

All personlig information som du ger oss kommer att hanteras av Handpicked Wines Sweden AB som personlig information. Handpicked Wines Sweden AB kommer använda personlig information som du lämnar till att säkerställa leveranserna. Du ger även Handpicked Wines Sweden AB rätten att lämna erbjudanden och informationen om deras sortiment till dig. De uppgifter du lämnar är endast tillgänglig för Handpicked Wines Sweden AB och Tictail och kommer inte att delas med tredje part. Du har rätt att ta del av den information som finns registrerad på dig. Du har alltid rätt att begära att Handpicked Wines Sweden AB raderar eller korrigerar de uppgifter som du uppgivit till dem. Genom att acceptera Handpickeds Wines Sweden AB villkor, samtycker du tills ovanstående.


Force Majeure

Händelser utanför Handpicked Wines Sweden AB kontroll, vilket ej skäligen kunnat förutses, skall anses force majeure, vilket innebär att Handpicked Wines Sweden AB frigörs från förpliktelser att fullgöra det ingångna avtalet. Tillämplighet i sådana händelser är myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt, embargo, varumärkes eller översvämning, sabotage, olyckshändelse, krig, naturkatastrofer, strejker eller brist på leveranser från underleverantörer. I force majeure ingår också myndigheters beslut som påverkar marknad och produkter negativt, t ex restriktioner, varningar, förbud, etc.


Betalning

Alla varor förblir Handpicked Wines Sweden AB egendom till dess fulla betalning sker. Frakt och betalningsavgifter redovisas innan du bekräftar köpet. Om du är under 21 år får du ej beställa från Handpicked Wines Sweden AB. 

Alla överföringar som utförs genom Handpicked hanteras och omsätts via tredje part dedikerade gateways för att garantera ditt skydd. Kortinformation lagras Inte och all kortinformation hanteras via SSL-Kryptering. Läs villkoren och villkoren nämnden betalning gateway valt för transaktionen som är de ansvariga för transaktioner som gjorts.

Lokala Skatter

Observera att lokala avgifter (moms, tull) kan förekomma, beroende på region och lokala tullavgifter. Dessa eventuella avgifter står kunden för.


Cookies

Handpicked Wines Sweden AB använder cookies som framgår enligt den Nya Lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft 25 juli 2003. En cookie är en liten textfil som lagras i din dator som innehåller uppgifter som hjälper webbplatsen att identifiera och spara besökaren. Cookies skadar inte din dator. Den består endast av text, och kan inte innehålla virus och upptar nästan ingen plats på din hårddisk Det finns två typer av cookies: "session cookies" och cookies som sparas permanent i din dator.

Den Första typen av cookies som vanligtvis används är "Session Cookies". Under tiden du besöker webbplatsen, tilldelar våran webbserver webbläsaren en unik identifierare sträng för att inte blanda ihop dig med andra besökare. En "session cookie" lagras aldrig permanent i din dator och försvinner när du stänger din webbläsare. Om du vill använda Handpicked Wines Sweden AB utan bekymmer måste du aktivera cookies.

Den andra typen sparar en fil permanent i din Dator. Denna typ av cookie används för att spara hur besökaren rör sig i webbplatsen. Detta används endast för att erbjuda besökaren en bättre service och stöd. De textfilerna kan tas bort. I Handpicked Wines Sweden AB använder vi här en typ av cookie för att hålla reda på din kundvagn och för att föra statistik på våra besökare. Informationen som lagras i din dator är bara ett unikt nummer, utan någon koppling till personlig information.


Ytterligare upplysningar

Handplockat förbehåller sig rätten att ändra all information, inklusive, storlek, priser, antal, tekniska specifikationer, köpvillkor och produkterbjudanden utan föregående avisering. Vid händelse av att en produkts är slutsåld, har Handpicked Wines Sweden AB rätt att annullera ordern och återbetala eventuella inbetalda belopp. Handpicked Wines Sweden AB skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt produkt finns tillgängligt.

Tictail AB ansvarar inte för något innehåll, interaktioner eller överföringar som görs i http://handpicked.tictail.com.


Alla förfrågningar: hello@handpicked.se